Biuro Ochrony Własności
Intelektualnej
PATENT-SERVICE
Rzecznicy patentowi oferują szeroki wachlarz usług związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej w Polsce i zagranicą.
Adres do korespondencji

ul. Rybojadzka 16
60-443 Poznań
Polska

Biuro

ul. Towarowa 41/101
61-896 Poznań
(1 piętro, klatka C)

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-701 Poznań
(1 piętro)