Użyteczne linki

W tej sekcji przydatne linki do organizacji polskich oraz międzynarodowych, urzędów patentowych oraz baz danych

Przydatne informacje

Krajowe urzędy patentowe:

Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy USA (USPO)
Pełna lista krajowych urzędów patentowych: tutaj.

Regionalne urzędy patentowe:

Europejski Urząd Patentowy (EPO)
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – (EUIPO)

Profesjonalne organizacje:

Polska Izba Rzeczników Patentowych (PIRP)
Organizacja Europejskich Rzeczników Patentowych EPO
Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Właścicieli Znaków Towarowych i ich Pełnomocników (INTA)
Międzynarodowa Federacja Rzeczników Patentowych (FICPI)

Klasyfikacje międzynarodowe:

Znaki towarowe:
Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Nicejska)
Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych (Wiedeńska)

Patenty, wzory użytkowe:
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (IPC)

Wzory przemysłowe:
Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Lokarneńska)

Bazy danych:

Baza Polskiego Urzędu Patentowego (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, wynalazki)
Baza Znaków Towarowych Wspólnotowych
Baza unijnych i krajowych znaków towarowych wybranych urzędów patentowych państw członkowskich Unii (tmview)
Baza Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych
Baza Patentów Europejskich
Baza Wynalazków Międzynarodowych
Baza Międzynarodowych Znaków Towarowych (Madrid Express)
Baza Międzynarodowych Wzorów Przemysłowych (Hague Express)

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania to zapraszamy do kontaktu.